Prowash alueellinen huolto-organisaatio palvelee asiakkaitaan entistä paremmin

31.1.2022

Prowashin alueellisessa huoltokonseptissa pääpaino on ennakoivassa huoltotoiminnassa, jolla pyritään pitämään asiakkaiden koneet jatkuvasti toimintakunnossa ja välttämään yllättäviä rikkoutumisia. Aluehuoltomallin etuna on hyvä paikallinen tuntemus niin asiakkaista kuin laitteistoistakin.

Prowashin tarjoaman huollon perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että pesulaitteet toimivat moitteettomasti koko ajan. Tämän takaavat Prowashin koko maan kattava aluehuoltoverkosto ja toimintaa tukevat asiantuntevat alihankkijat.

Alueellisen huollon asiakashyötynä on hyvä paikallistuntemus

Prowashin kokonaisvaltainen aluehuoltokonsepti varmistaa pesujärjestelmän korkean käytettävyyden. Kunkin autonpesulaitteen huoltotarve määrittyy laitteen käyttömäärän perusteella. Huollon toimenpiteet ja huoltovälit räätälöidään kunkin pesulan tarpeiden mukaisesti.

Prowashin aluehuoltokonseptin merkittävänä asiakashyötynä on, että laitteistoja huoltaa alueella konekohtaisesti nimetty aluehuoltoedustaja. Keskeisiä aluehuoltomallin hyötyjä ovat

  • aluehuoltoedustaja on tuttu henkilö asiakkaalle, mikä syventää luottamusta asiakassuhteessa
  • aluehuoltoedustaja tuntee omat laitteensa hyvin, mikä tehostaa toimintaa
  • aluehuoltoedustaja tuntee hyvin oman alueensa ja huolto on näin ripeämmin paikalla
  • huollon yhteydessä laitteita tarkkaillaan myös muiden mahdollisten tulevien ongelmien varalta ja reagoidaan tarvittaessa jo etukäteen. Näin yllättävien vikojen määrä pienentyy huomattavasti.
  • mahdollisia tulevia vikoja voidaan ennakoida etäyhteyksien avulla ja apu voidaan monesti tarjota etäoperoinnilla

 

Lue lisää Prowashin huollosta>>

Jos sinulle tulee kysyttävää Prowashin huollosta, soita 09 3508 1030.

OTA YHTEYTTÄ

TAI SOITA
09 3508 1090

Uutisarkisto

 
×