24/7 valvontapalvelu –pesulasi voi olla aina auki

Haluaisitko pitää pesulaasi auki aina, mutta et uskalla ellei joku valvo sitä? Olemme kehittäneet ratkaisun, jolla pesulaasi voidaan valvoa aina ja milloin tahansa ja ongelmatilanteissa apu saadaan paikalle nopeasti. Prowashin valvontapalvelu toimii myös erinomaisesti miehittämättömissä autonpesulaitteissa.

Valvontapalvelu laajenee halutessasi 24/7 asiakaspalveluksi pesulasi asiakkaille. Asiakaspalvelu kykenee auttamaan asiakastasi useimmissa ongelmatilanteissa etäyhteyden avulla kellon ympäri. Akuuteissa ongelmissa pesulaasi saadaan nopeasti paikalle vartija asiakastasi auttamaan. Palvelun tavoitteena on, ettei asiakkaasi jää koskaan ongelmatilanteessa yksin pesuhalliin, vaan apu saadaan aina nopeasti perille. Näin varmistat mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen myös ongelmatilanteissa ja toisaalta mahdollistat pesulasi toiminnan ilman jatkuvaa miehitystä.

Miten se toimii?

Autonpesukoneessa on oma diagnostiikkajärjestelmänsä. Mikäli jokin koneen turvalaitteista aktivoituu esimerkiksi asiakkaan ajaessa väärin pesuun, antaa pesulaite siitä automaattisen vikailmoituksen. Vikailmoitus välittyy rikosilmoitinjärjestelmän kautta valvomoon. Valvomo on valmiudessa 24/7. Valvomo voi myös avata puheyhteyden pesuhalliin ja ohjeistaa asiakasta. Toki asiakas voi aina myös soittaa pesuhallissa olevaan valvontakeskuksen puhelimeen.

Prowashin valvontapalvelu

Valvomo ottaa suojatun yhteyden autopesulaitteeseen ja pesuhallin kameralaitteistoon.

Valvomossa on autonpesulaitteen etähallintapaneeli, jonka avulla valvomo voi ohjata pesukoneen toimintaa, esim. nostaa kattoharja ylös, avata ovet, tms.

Valvomo voi seurata myös kiinteistöteknisiä valvontakohteita, kuten pesuhallin ovat. Tällä varmistetaan, että esim. talvella pesuhalli ei jäädy oven auki jäämisen vuoksi.

Palveluun kuuluu kameralaitteistojen ja valvomopalvelun lisäksi ilmoitus asiakkaan valitsemalle taholle, mikäli ongelmaa ei pystytä etätoiminnoilla ratkaisemaan. Mikäli esim. ovi on jäätynyt ja jäänyt auki, tai asiakasta ei etätoiminnoilla pysty pesuhallista ulos saattamaan, saadaan esim. piirivartija paikalle nopealla vasteella varmistamaan, ettei asiakkaille aiheudu harmia tai laitteistot vahingoitu. Korjaustoimenpiteet hoidetaan normaalin huollon vasteen mukaisesti.

Tutustu myös Prowashin etäyhteydellä toimivaan autopesulan huoltoon, huoltowebiin.

×