Biologinen vedenpuhdistus on investointi kestävämpään tulevaisuuteen

Autonpesun kasvavat trendit niin loppuasiakkaiden kuin autonpesuyrittäjien keskuudessa ovat vastuullisuus, kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys. Prowash tarjoaa patentoidun biologisen vedenpuhdistusprosessin kautta teknologiat ja ratkaisun, joiden avulla autonpesusta voi tehdä sekä ympäristöystävällistä että taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa

Patentoitu biologinen puhdistusprosessi takaa erinomaisen tuloksen

  1. Kiintoaineiden mekaaninen erottelu

Fyysinen lika, kuten hiekka ja sora, poistetaan mekaanisessa prosessissa. Kaivon optimaalisen tilavuuden ansiosta veden virtaus vaikuttaa riittävän ajan, jotta raskaammat likahiukkaset voivat upota altaan pohjaan. Siellä muodostuva liete tyhjennetään akkreditoiduilla lietteenpuhdistajilla. Vesi virtaa sen. jälkeen öljynerottimeen, jossa öljy erotetaan veden pinnasta.

  1. Biologinen puhdistus

Seuraava vaihe on puhdistus biosäiliössä. Siellä on biokantajia, joihin mikro-organismit (bakteerit) kiinnittyvät. Mikro-organismien kasvun stimuloimiseksi biokammioita hapetetaan puhaltimien avulla. Hapetuksen ansiosta mikro-organismit hajottavat orgaaniset haitalliset aineet. Raskasmetallit, jotka eivät ole hajoavia, juuttuvat biokantajien biofilmiin. Kun biofilmi kasvaa tiettyyn kokoon, biofilmin hiukkaset irtoavat siihen sitoutuneiden raskasmetallien kanssa. Hiukkaset valuvat veden mukana puhdistuksen kolmanteen vaiheeseen, lamellierottimeen.

  1. Hiukkasten erottelu jälkikäsittelyssä

Biologisessa puhdistuksessa syntyneet hiukkaset valuvat lamellierottimeen, jossa vesi virtaa erittäin pienellä nopeudella pienten kanavien kautta, mikä saa likahiukkaset uppoamaan säiliön pohjaan ja muodostaa sinne lietekerroksen. Liete tyhjennetään ja toimitetaan jäteyrityksille jatkokäsittelyyn. Puhdistettu vesi kerätään puskurisäiliöön, josta se palautuu pesuprosessiin.

Luonnon oma puhdistusprosessi

Puhdistusteknologiamme ja -järjestelmämme perustuu biologiseen prosessiin, joka vastaa luonnon omavaraista veden puhdistumista. Autopesulan vedenpuhdistamossa sama luonnollinen puhdistus tapahtuu paljon nopeammin, koska mikro-organismien kasvua stimuloidaan lisäämällä prosessiin ylimääräistä happea erillisten puhaltimien avulla. Koska mitään lisäaineita ei tarvita ja puhdistus tapahtuu luonnollisesti, autopesulan vedenpuhdistamo on suurelta osin itseohjautuva prosessi.

Helppo ylläpitää ja huoltaa

Puhdistusjärjestelmämme käyttää korkealaatuisia komponentteja, jotka on suunniteltu kestämään aikaa erittäin alhaisilla huoltovaatimuksilla. Tarvittava kunnossapito on ensisijaisesti säle- ja puskurisäiliöiden huuhtelu sen varmistamiseksi, että mikään ei pysäytä veden virtausta prosessissa. Järjestelmän ja sen eri vaiheiden toimivuutta on helppo seurata erillisestä ohjauspaneelista, jonka tietoja voi lukea eri päätelaitteilla. Prowashin asiantuntijat auttavat tarvittaessa.

Sivukanavan puhaltimilla lisätään happea prosessiin. Se luo tasaisen hapen jakelun koko biokammioon niin, että biologinen hajoamisprosessi voi jatkua keskeytyksettä.

 Biokantajat, joissa mikro-organismien kasvu tapahtuu muodostavat ns. Biofilmin. Biokantajien suunniteltu ja optimoitu luomaan mikro-organismeille niin suuri kasvupinta-ala kuin mahdollista.

Vedenpuhdistus tuo konkreettisia hyötyjä autonpesuliiketoimintaan

Veden puhdistaminen ja kierrättäminen autopesuloissa on ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa. Sen hyödyt korostuvat etenkin silloin, kun käytettävän pesuveden määrä on korkea, esim. paljon pesevissä pesukaduissa ja raskaan kaluston pesukoneissa. Kustannustehokkain malli on käyttää puhdistettua ja kierrätettyä vettä niissä kohdissa pesua, joissa veden kulutus on kaikkein suurta, tyypillisesti korkeapainepumpuissa, alustanpesussa ja harjausvedessä.

Prowash tarjoaa kokonaisuuden, johon kuuluvat Washtecin pesulaitteet sekä Wasserschmidtin puhdistusteknologiat. Kokonaisvaltaisen vedenpuhdistus ja -kierrätysratkaisun keskeiset hyödyt:

  • Modulaarinen ja räätälöitävissä oleva kokonaisuus
  • Pieni tilavaatimus
  • Helppo asentaa ja huoltaa
  • Alhaiset käyttökustannukset
  • Korkea veden talteenottoaste
  • Erinomaiset puhdistusominaisuudet
  • Sijoituksen nopea takaisinmaksuaika

Lue lisää vedenpuhdistuksesta ja lataa esite>>

Prowashin toimittamalle autopesulalle Suomen ensimmäinen uusien kriteerien mukaan myönnetty Joutsenmerkki.

Lue lisää>>

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää moderneista vedenpuhdistukseen ja autonpesuun liittyvistä ratkaisuista ja liiketoimintakonsepteista. Kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä>>

×