Prowashin rakentamiskonsultointi mahdollistaa oivan bisneksen!

Avustamme asiakkaitamme rakennushankkeiden läpiviemisessä hankkeen eri vaiheissa. Rakentamispalvelumallimme perustuu viisiportaiseen prosessiin (1. Tarveselvitys , 2. Hankesuunnittelu, 3. Rakennussuunnittelu, 4. Rakentaminen ja 5. Käyttöönotto), oli kyseessä sitten uushanke tai nykyisen pesuhallin remontti.

Tarveselvitysvaihe on erilainen riippuen aiotaanko nykyisiä tiloja hyödyntää vai rakennetaanko uutta pesuhallirakennusta. Mikäli nykyinen tila hyödynnetään, annamme oman näkemyksemme tilan soveltuvuudesta autonpesutoimintaan tai mitkä ovat reunaehdot nykyisen tilan osalta; esim. pestävien autojen koko, hallin rakenteet ja valmiudet LVISA-asioiden osalta. Annamme arviomme tilasta toimitettujen dokumenttien ja piirustusten perusteella, sekä tekemällä havaintoja tilasta ilman että rakenteita puretaan. Näissä tilanteissa saatetaan tarvita erityisammattilaisen lausuntoja.

Uudishankkeen osalta luonnostellaan tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset. Tässä vaiheessa tehdään tarvittavat suunnittelu- ja kartoitustyöt, kuten esimerkiksi pihankäyttöluonnos, pesuhalliluonnos, kuntokartoitus tai pohjatutkimus. Tämän vaiheen jälkeen on tavoitteena, että hankkeella on kustannusbudjetti ja tiedetään reunaehdot, joilla hanke on teknisesti toteutettavissa. Annamme oman näkemyksemme hankkeen kustannusbudjetista ja toteuttamiskelpoisuudesta. Kustannusbudjetin ja teknisten toteutusmahdollisuuksien reunaehtojen tarkkuus riippuu pitkälti tässä vaiheessa tehtyjen suunnittelu- ja kartoitustöiden määrästä.

Mikäli hanketta päätetään viedä eteenpäin, alkaa hankesuunnittelu. Konsultoimme asiakastamme määrittelemään hankkeelle yksityiskohtaisemmat ja laajemmat hankkeen laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Konsultoimme valitsemaan suunnittelijoita, rakennuttajakonsultteja ja lopullisia toteutustapoja sekä urakkamallien että toiminnallisuuksien osalta. Autamme arvioimaan hankkeen kustannuksia.

Vahvistettu hankesuunnitelma toimii rakennussuunnittelunvaiheen pohjana. Viimeistään tässä vaiheessa on hankkeeseen valittava pätevät suunnittelijat. Autamme tarvittaessa valitsemaan soveltuvat suunnittelijat sekä konsultoimme suunnittelijoita, jotta pesuhallin toimivuus pesutoiminnassa on mahdollisimman hyvä.

Rakentamisvaiheessa rakennussuunnittelun suunnitelmat toteutetaan. Voimme konsultoida asiakasta valitsemaan valvojan tai urakoitsijoita. Konsultoimme valvojaa tai urakoitsijoita tarpeen mukaan, jotta pesuhallista tulee mahdollisimman toimiva pesutoiminnan harjoittamiseen. Vastuu rakennuttamisestä on aina kuitenkin Ostajalla, ellei hän sitä erikseen jollekin kolmannelle taholle sopimusteitse siirrä.

Kun rakentaminen on saatettu päätökseen, otetaan tilat varsinaiseen käyttötarkoitukseensa. Tässä vaiheessa rakennuksen toiminta ja käyttö selvitetään ja ohjeet luovutetaan. Kaikki piirustukset on syytä päivittää ajan tasalle. Konsultoimme asiakastamme että kaikki hänelle kuuluva materiaali luovutetaan asianmukaisesti ja kaikki tarvittava dokumentaatio on saatavilla.

×