Autonpesulaitteen huolto pidentää pesukoneen ikää ja takaa kannattavan toiminnan

Prowashin tarjoaman huollon perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että pesulaitteet toimivat moitteettomasti koko ajan. Tämän takaavat Prowashin koko maan kattava aluehuoltoverkosto ja toimintaa tukevat asiantuntevat alihankkijat.

Määräaikaishuollot ovat tärkeä osa huoltoa. Määräaikaishuollon yhteydessä tarkistetaan koneen toiminta, tehdään tarvittavat huoltotyöt ja vaihdetaan määrävälein uusittavat varaosat varaosavaihto-ohjelman mukaisesti. Määräaikaishuollot tehdään koneelle 7500 pesun välein. Määräaikaishuollon yhteydessä tehdään koneelle kuntokartoitus tulevia korjaustarpeita silmällä pitäen.

Laiterikot tapahtuvat silloin, kun pesulaitteella on eniten käyttöä. Huoltosopimuksen avulla laiterikot voidaan minimoida ja toimintavarmuus maksimoida. Sopimuspohjaisissa huoltomalleissa annamme vasteaikalupauksen ja jopa toiminta-astetakuun.

Prowash - Autonpesulaitteen huolto etäyhteydellä

Kaikki uudet WashTec-pesulaitteet on varustettu etäyhteydellä

Etäyhteyden avulla huolto-organisaatiomme voi seurata pesutapahtumia, lukea vikahistoriaa ja tarkkailla pesulaitteen ohjelmaparametrejä sekä tehdä vikadiagnostiikkaa laitehäiriöstä ajasta ja paikasta riippumatta. Näin Autonpesulaitteen huolto onnistuu aikaa ja rahaa säästäen.

Huoltowebbimme avulla saat reaaliaikaisen tiedot pesukoneesi statuksesta; avoimet häiriöilmoitukset, huoltohistorian ja näet laitteen statustiedot, kuten kokonaispesumäärä, pesulaitteen käytettävyysajan sekä, keskimääräiset huoltomme vasteajat. Voit myös tehdä häiriöilmoitukset kellonajasta riippumatta

Prowash huolto

Prowash alueellinen huoltoverkosto palvelee asiakkaitaan entistä paremmin

Prowashin alueellisessa huoltokonseptissa pääpaino on ennakoivassa huoltotoiminnassa, jolla pyritään pitämään asiakkaiden koneet jatkuvasti toimintakunnossa ja välttämään yllättäviä rikkoutumisia. Aluehuoltomallin etuna on hyvä paikallinen tuntemus niin asiakkaista kuin laitteistoistakin.

Prowashin kokonaisvaltainen aluehuoltokonsepti varmistaa pesujärjestelmän korkean käytettävyyden. Kunkin autonpesulaitteen määräaikaishuoltotarve määrittyy laitteen käyttömäärän perusteella.

Prowashin aluehuoltokonseptin merkittävänä asiakashyötynä on, että laitteistoja huoltaa alueella konekohtaisesti nimetty aluehuoltoedustaja. Keskeisiä aluehuoltomallin hyötyjä ovat

  • aluehuoltoedustaja on tuttu henkilö asiakkaalle, mikä syventää luottamusta asiakassuhteessa
  • aluehuoltoedustaja tuntee omat laitteensa hyvin, mikä tehostaa toimintaa
  • aluehuoltoedustaja tuntee hyvin oman alueensa ja huolto on näin ripeämmin paikalla
  • huollon yhteydessä laitteita tarkkaillaan myös muiden mahdollisten tulevien ongelmien varalta ja reagoidaan tarvittaessa jo etukäteen. Näin yllättävien vikojen määrä pienentyy huomattavasti.
  • mahdollisia tulevia vikoja voidaan ennakoida etäyhteyksien avulla ja apu voidaan monesti tarjota etäoperoinnilla

Prowashin asiantunteva huoltotiimi on aina saatavilla. Älä arvaile huoltotyön mahdollista tarvetta vaan ota yhteyttä Prowashin kokeneeseen asiantuntijaan.

Ota yhteyttä>>

 

×