Veden kierrättäminen autopesuloissa on ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa

Sen hyödyt korostuvat etenkin silloin, kun käytettävän pesuveden määrä on korkea, esim. paljon pesevissä pesukaduissa ja raskaan kaluston pesukaduissa. Kustannustehokkain malli on käyttää kierrätettyä vettä niissä kohdissa pesua, joissa veden kulutus on kaikkein suurta, tyypillisesti korkeapainepumpuissa, alustanpesussa ja harjausvedessä.

Patentoitu biologinen puhdistusprosessi takaa erinomaisen tuloksen

Biologisessa järjestelmässä puhdistus perustuu biologiseen bakteerikannan ylläpitämiseen, joka puhdistaa epäpuhtaudet vedestä luonnon omalla prosessilla. Prowashin tarjoamat puhdistuslaitteet tuottaa saksalainen Wasserschmidt, jonka huipputeknologia ja patentoitu Biofilm-prosessi mahdollistavat sen, että vedestä voidaan kierrättää ja uudelleen käyttää jopa 90 prosenttia.

Kolmivaiheisen prosessin alkukäsittelyssä kiintoaineet ja öljylika erotetaan vedestä. Itse vedenpuhdistus tapahtuu bakteerien avulla. Puhdistusprosessissa kantoaineiden pinnalla oleville bakteereille luodaan olosuhteet, joilla ne pääsevät tehokkaimmin toimimaan. Jälkikäsittelyssä puhdistetusta vedestä erotellaan liete ja vesi johdetaan takaisin pesulaitteisiin.

 

Alkukäsittely

Kiintoaineet erotellaan ja karkeat ainesosat saostuvat altaan pohjalle. Öljynerotin, jossa öljylika erotellaan vedestä.

Biologinen puhdistus

Patentoitu Biofilm-prosessi, jossa vesi hapetetaan ja kantoaineiden pintaan syntyy bakteereja, jotka suorittavat varsinaisen puhdistustyön.

Jälkikäsittely

Viimeinen liete erotellaan ja vesi johdetaan takaisin pesulaitteisiin.

 

Vedenkierrätys tuo konkreettisia hyötyjä

Prowash tarjoaa kokonaisuuden, johon kuuluvat Washtecin pesulaitteet sekä Wasserschmidtin puhdistusteknologiat. Kokonaisvaltaisen kierrätysratkaisun keskeiset hyödyt:

  • Modulaarinen ja räätälöitävissä oleva kokonaisuus
  • Pieni tilavaatimus
  • Helppo asentaa ja huoltaa
  • Alhaiset käyttökustannukset
  • Korkea veden talteenottoaste
  • Erinomaiset puhdistusominaisuudet
  • Sijoituksen nopea takaisinmaksuaika

Ota yhteyttä niin kerromme lisää siitä, miten vedenkierrätys voisi tuottaa hyötyjä juuri teidän pesupaikassanne.

Ota yhteyttä>>

 

 

×