Paineilmakompressorit

Tyypillisessä liikenneasemaympäristössä paineilmaa tarvitaan autonpesukoneelle ja vesi-ilma –kaapille. Perinteinen mäntäkompressori riittää tuoton ja paineilman laadun osalta molempiin. Mäntäkompressori on suunniteltu siten, että kompressorin paineenkehitysyksikkö käy noin 50% toiminta-ajasta. Mikäli paineilmajärjestelmässä on vuoto, joka aiheuttaa kompressorin jatkuvan käynnin, pitää kompressori kytkeä pois käytöstä, jotta paineyksikkö ei vioitu. Ilma-vesi –kaapin osalta näitä vuotoja on usein. Suosittelemme, että nämä kaksi paineilmajärjestelmää erotetaan toisistaan, jotta vesi-ilma –kaapin vuodot eivät aiheuta katkoksia pesutoimintaan.

Roll-over pesulaitteen paineilman tarve on hetkellisesti noin300 l/ min. Pesulaite vaatii 6 barin paineen. Kompressori tulee mitoittaa siten, että se pystyy tuottamaan paineilmaa noin300 l/min (Huom! Todellinen tuotto 8 bar paineella, ei imutilavuus) ja lisäksi säiliön olisi hyvä olla noin 100 l, jotta kompressorin käyntiaste ei kasva liian suureksi. Kompressorin painealue tulee asettaa 6-8 bariin. Tällöin pesukone saa aina riittävän paineen ja kompressori ei käynnisty liian tiheästi.

Pesulaitteen paineilmaa käyttävät toimilaitteet eivät siedä liiallista veden määrää paineilmassa. Erillistä kuivainta ei vaadita, mutta käyttäjän tulee huolehtia, että paineilmasta poistetaan vesi sekä kompressorin paineilmasäiliöstä, että teknisen tilan ja pesukoneen vedenerotinkupeista. Suosittelemme autonpesulaitetta palvelevan kompressorin varustamista automaattisella vedentyhjennysventtiilillä. Kompressorin materiaalivalinnoissa tulee huolehtia siitä, että kompressori kestää pesuhalliympäristössä olevat kemikaalihöyryt. Lisäksi käyttäjän tulee varmistaa, että kompressorissa on riittävä määrä öljyä. Tällä estetään kompressorikoneikon ennenaikainen rikkoutuminen.

Edustamme Saksalaisia Kaeser Paine- ilmakompressoreita. Kaeserin valikoimista löytyy sopivat paine- ilmakompressorit niin autonpesulaitteille kuin vesi-ilma –kaapeillekin. Kaikkien Kaeser-kompressorien ilmasäiliöt on pinnoitettu myös sisäpuolelta. Paineilma pysyy puhtaampana myös pidemmän käyttöiän jälkeen. Kaeser-kompressoreiden venttiilikoneistot ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Koska pesuhalliympäristössä on aina kemikaalihöyryjä, pidentää jalometalliset osat kompressorin käyttöikää. Kaeser-kompressoreissa on hyvä jäähdytysjärjestelmä, se pidentää kompressorin käyttöikää ja koska paineilman lämmönnousu on pienempää kuin useissa muissa kompressoreissa, myös kondenssiveden määrä jää vähäisemmäksi.

×